”Πρότυπο Δάσος” από την ΠΕ Θεσπρωτίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Adriatic Model Forest» που χρηματοδοτείται από τον Άξονα 2 της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA ADRIATICA 2007-2013, σας προσκαλεί στη τριήμερη συνάντηση που διοργανώνει με θέμα: «The governance for a Model Forest: exchange of experience» από τις 11 έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2014. Η συνάντηση θα γίνει στην πόλη της Ηγουμενίτσας στης 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα (Π. Τσαλδάρη 18).

Το Πρότυπο Δάσος ορίζεται ως ένα καινούριο και πρωτότυπο εργαλείο εδαφικής διακυβέρνησης με κύριο γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών. Κύριο χαρακτηριστικό του το δάσος και η σύμπλευση όλων των φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Για την καλύτερη αντίληψη του Πρότυπου Δάσους, πρέπει να το κατανοήσουμε ως μια «διαδικασία ανάπτυξης που βασίζεται στη συνεργασία μέσα από την οποία άτομα και ομάδες που αντιπροσωπεύουν μια ποικιλομορφία αξιών, εργάζονται μαζί μέσα σε ένα κοινό όραμα της διαρκούς ανάπτυξης μιας περιοχής μέσα στην οποία τα δάση αποτελούν σημαντικό στοιχείο.

Βασικό στοιχείο που διέπει την λειτουργία ενός Πρότυπου Δάσους είναι η συνεχής και αδιάκοπη προσπάθεια άμβλυνσης των προβλημάτων και των αντιθέσεων που υφίστανται σε μία γεωγραφική περιοχή μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις, με κοινό γνώμονα την βιώσιμή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εν λόγω συνάντηση προκειμένου να διαπιστώσουμε από κοινού τις ευκαιρίες που μπορούν να υπάρξουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων εργαλείων εδαφικής διακυβέρνησης