Πρώτη συνάντηση Π. Νταή με τους Προέδρους και τα συμβούλια Κοινοτήτων

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, των Προέδρων και των Μελών των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Τους Προέδρους και τα Μέλη των Συμβουλίων καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής, ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά και επιτυχία στο έργο τους, δεσμεύτηκε για μια στενή συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Κοινοτήτων και υπηρεσιών του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Στην βασική του εισήγηση ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας αναφέρθηκε στις κυριότερες αρμοδιότητες των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Συμβουλίων.

Τόνισε τις άμεσες προτεραιότητες των επόμενων μηνών, οι οποίες είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων (γραφεία, γραμματειακή υποστήριξη, πάγια προκαταβολή των Προέδρων κ.α.) αλλά και την ανάγκη για την καταγραφή των αναγκών ανά Δημοτική Κοινότητα, ώστε να προγραμματιστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Η., κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με προτεραιότητα τις παραθαλάσσιες και τουριστικά ανεπτυγμένες Δημοτικές Κοινότητες.

Τέλος, ο Δήμαρχος ανέλυσε το νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου και συνεργασίας με τις Δημοτικές Κοινότητες, μέσω του ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων, τονίζοντας ότι θα εφαρμοστεί, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί προς την κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών βελτίωσης. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις από Προέδρους και Μέλη Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, στις οποίες απάντησαν οι παρευρισκόμενοι Αντιδήμαρχοι