Π. Παπαρούνας: Να εξηγήσει ο Δήμαρχος γιατί ο Δήμος έμεινε εκτός προγράμματος για την δίχρονη φοίτηση των νηπίων

Share Button

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων υλοποιείται από το σχολικό έτος 2018-2019 σε 184 δήμους της χώρας η δίχρονη φοίτηση των νηπίων, ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών.
Οι συγκεκριμένοι δήμοι προέκυψαν από τις θετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση των αντίστοιχων τριμερών επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι κάθε Δήμου.

Δήμοι με κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση των τριμερών επιτροπών δεν εντάχθηκαν στην υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-19, επειδή προκρίθηκε η έναρξη υλοποίησής της να γίνει με απόλυτη συναίνεση των εμπλεκόμενων Δήμων και χωρίς πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή της.
Οι υπόλοιποι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα σταδιακά για την καθολική, εντός τριετίας, εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στο νομό μας υπήρξαν ομόφωνες αποφάσεις για τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών, οι οποίοι και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Για το Δήμο Ηγουμενίτσας υπήρξε σχετική πλειοψηφία με τον εκπρόσωπο του Δήμου να είναι κατά και επομένως να εξαιρεθεί.
Για το λόγο αυτό δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσες απαντήσεις:
1) Να εξηγήσει ο Δήμαρχος για ποιο λόγο ο Δήμος επέλεξε να μείνει εκτός προγράμματος, τιμωρώντας με τον τρόπο αυτό όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές, αν και υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές που θα τους φιλοξενούσαν
2) Το Δημοτικό Συμβούλιο στην αυριανή του συζήτηση, έστω και εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπειγόντως, είναι απαραίτητο να πάρει θετική απόφαση με σκοπό έστω και την ύστατη στιγμή να επιδιωχθεί να προστεθεί στο πρόγραμμα και ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Παπαρούνας Παύλος

Συντονιστής ΝΕ Σύριζα Θεσπρωτίας