Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων επί της Δημοτικής οδού Γλυκής-Σουλίου

Αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων κατά τον εορτασμό του ολοκαυτώματος του ΣΟΥΛΙΟΥ την Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, με απόφασή της η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, απαγορεύει:

α) την κάθοδο των οχημάτων από Τσαγγάρι και Σούλι προς Γλυκή από την 07.00΄ώρα μέχρι την 11.30΄ώρα της 26-05-2024.
β)Την άνοδο των οχημάτων από Γλυκή προς Τσαγγάρι και Σούλι από την 11.30΄ώρα μέχρι την 16.00΄ώρα της 26-05-2024.
γ) Την άνοδο των οχημάτων από το Βουλευτήριο Σουλίου προς το ύψωμα Αγίου Δονάτου, πλην των
αυτοκινήτων των επισήμων προσώπων από ώρα 07.00΄μέχρι ώρα 12.30΄της 26-05-2024.