Σαλπάρει το… Λιμάνι

limaniigm

limaniigmΠιάνει, τις προσεχείς μέρες, «δουλειά» και στην Ηγουμενίτσα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Κλιμάκιο του Ταμείου, συνοδευόμενο από εκπροσώπους του τεχνικού συμβούλου της ιδιωτικοποίησης και των λοιπών συμβούλων, θα έχει ενημερωτικές συναντήσεις με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, το οποίο ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στα προς «αξιοποίηση» 12 περιφερειακά λιμάνια της χώρας.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΟΛΗΓ ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.783.640. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του Λιμενικού Ταμείου Ηγουμενίτσας από την οποία προήλθε η ΟΛΗΓ και αφορούσε κυρίως χρηματικά διαθέσιμα. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από μια και μόνη μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα και με τα όσα προηγήθηκαν στα Λιμάνια του Βόλου αλλά και της Θεσσαλονίκης που ήδη πέρασαν από… παρόμοια αξιολόγηση, πρόκειται για καθαρά τεχνοκρατική επίσκεψη και οι εντεταλμένοι του Ταμείου αλλά και οι σύμβουλοι ζήτησαν να ενημερωθούν αναλυτικά για την οργάνωση και λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ.

Η οποία ΟΛΗΓ ΑΕ… αποτελεί πραγματικό κελεπούρι για τον οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή, αφού:

·         Διαθέτει αποθεματικό που υπερβαίνει τα 12 εκ. ευρώ.

·         Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση με το ενεργητικό της, μόλις που φθάνει στο 20%.

·         Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς,

·         μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις σε Τράπεζες (όψεως, προθεσμιακές) εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.

·         Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ.

·         Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις.

·         Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. Οι τιμές της παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν πηγή κινδύνου, όπως και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·         Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μία μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση.

·         Για την Εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταμειακά ισοδύναμα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες.

·         Η εταιρεία υλοποίησε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2009 – 2011 το οποίο περιλαμβάνει:

· Διαμόρφωση – Επέκταση υπαρχόντων υποδομών του Νέου Λιμένα

· Ανάπτυξη δικτύου μαρίνων σκαφών αναψυχής

· Ανάπλαση παράλιων χώρων δικαιοδοσίας της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε.

· Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας

· Εκσυγχρονισμός Ο.ΛΗΓ.Α.Ε.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διαδικασίες και απέκτησε στη χρήση

2009:

· Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΙΝ ISO 9001 : 2008 ( Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

· Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ για τα έργα με τεχνικό και χωρίς τεχνικό αντικείμενο.

·         Έχει εγκεκριμένα έργα και μελέτες αλλά και έργα που ήδη υλοποιεί, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως το εμπορευματικό κέντρο, η επέκταση του λιμανιού, κλπ.   

Ταυτόχρονα, στην ουσία διαχειρίζεται όλα τα… παράλια της Θεσπρωτίας και πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκφράσει φόβους για την «προίκα» που θα διεκδικήσει ο όποιος «επενδυτής» μαζί με το λιμάνι, αφού η ΟΛΗΓ δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί τη χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας, ενώ πολύ πρόσφατα ζήτησε να μετονομαστούν τα αλιευτικά καταφύγια, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας σε… Μαρίνες ώστε να… αποτελούν… ελκυστικότερη επένδυση!

Ακίνητη  περιουσία   και  αξιοποίηση   υποδομών  είναι  τα «βαριά  χαρτιά» των  ελληνικών  αποκρατικοποιήσεων αφού  αναμένεται να  αποδώσουν  περισσότερα  από  40  δις  ευρώ  από  τα  συνολικά 50  δις  που  προβλέπει  το  μεγαλεπίβολο  πρόγραμμα  αποκρατικοποιήσεων που συμφωνήθηκε  με  την  τρόικα.

Μέσα στο 2012!

Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου κ. Κώστας Μητρόπουλος,  περιέγραψε  το  πρόγραμμα  αποκρατικοποιήσεων του  2012 από την  ολοκλήρωση  του  οποίου  αναμένονται  έσοδα  ύψους  περίπου 4,5  δις  ευρώ.

Το   δεύτερο  εξάμηνο  του  χρόνου  έρχεται  η   σειρά  των μεγάλων λιμανιών  της  χώρας  Συγκεκριμένα  σχεδιάζεται  η  πώληση του 23,3%  από τον ΟΛΠ   και  το 23,3%  από ΟΛΘ  και   να  αξιοποιήσει  κατά μόνας  ή  ομαδοποιημένα τα 10  επιλεγμένα  περιφερειακά  λιμάνια. 

Πρόκειται για  τα λιμάνια  του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας..

Παράλληλα  μπαίνουν  σε  τροχιά   αξιοποίησης   και  τα  39 μεγαλύτερα  και  μικρότερα  περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία αυτά της Θεσσαλονίκης, της 2ης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας και εμπορική είσοδο των Βαλκανίων/Κεντρικής Ευρώπης, της Ρόδου, της Κέρκυρας, των Χανίων, της Κω, της Ζακύνθου, της Σαντορίνης, της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Μυκόνου. 

Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 (N. 3986/2011), στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.

Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία, με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μόνο μέτοχο και με μετοχικό κεφάλαιο €30 εκατομμύρια. Το Ταμείο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται από το Δημόσιο, αυτά δεν αποτελούν μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου. 

Το Ταμείο έχει 6ετή διάρκεια ζωής η δε σημερινή διοίκηση είναι διορισμένη για περίοδο τριών χρόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει πέντε (5) μέλη και απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) και επαγγελματικά στελέχη. Επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν οριστεί δύο παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο Ταμείο μεταφέρθηκαν τα περισσότερα  από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και θα μεταφερθούν όποια ακόμη περιουσιακά στοιχεία αποφασίσει η Ελληνική Δημοκρατία να αξιοποιήσει ή να πουλήσει.

Όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο, πωλείται, αναπτύσσεται ή ρευστοποιείται. Δεν επιτρέπεται από τον Νόμο η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο συνοψίζονται σε τρείς κατηγορίες:

 • ακίνητα
 • μετοχές εταιρειών
 • δικαιώματα 

Πιο συγκεκριμένα στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή:

 • 35 ακίνητα του Δημοσίου
 • μετοχές του «Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών» 
 • μετοχές  της «Ελληνικά Πετρέλαια» 
 • μετοχές του «ΟΔΙΕ» (Ιππόδρομοι)
 • μετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 
 • μετοχές της «ΛΑΡΚΟ» 
 • μετοχές της «ΕΥΔΑΠ»
 • μετοχές της «ΕΥΑΘ»
 • μετοχές «ΟΛΠ»
 • μετοχές «ΟΛΘ»
 • Τα οικονομικά δικαιώματα των αυτοκινητοδρόμων
 • μετοχές του «ΟΠΑΠ»
 • μετοχές της « ΑΛΦΑ Τράπεζας»
 • μετοχές της «Εθνικής Τράπεζας»
 • μετοχές της  «Τράπεζας Πειραιώς»
 • δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα 
 • δικαιώματα των Κρατικών Λαχείων
 • δικαιώματα «ΟΠΑΠ»
 • δικαιώματα  «39 Περιφερειακά Αεροδρόμια»
 • δικαιώματα «Ψηφιακό Μέρισμα»
 • δικαιώματα «Συχνότητες Κινητής Τηλεφωνίας»
 • δικαιώματα Ψήφου των «ΕΛΤΑ»
 • δικαιώματα Ψήφου « 10 ΛΙΜΑΝΙΑ», μεταξύ των οποίων και της Ηγουμενίτσας.

Το χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού Κράτους περιλαμβάνει 12 λιμάνια ως εταιρείες, δηλαδή τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον αρμόδιου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών μέσω της δημιουργίας ομάδων λιμανιών που μετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν μέσω μιας σειράς συναλλαγών. 

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο λιμανιών (πέραν των 12 λιμανιών που έχουν τη νομική μορφή Ανώνυμης) και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πλέον κατάλληλης μεθόδου εκμετάλλευσης της διαχείρισής τους. Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι να καθιερώσει ένα εκτενές σύστημα ομάδων/συμπλεγμάτων λιμανιών και μαρίνων που ακολούθως θα χρηματοδοτηθούν, αρχικά βάσει συμβάσεων παραχώρησης, μέσω μιας σειράς συναλλαγών.

Β.Δ.Γ.