Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι της Θεσπρωτίας

Το Διοικητικο Συμβουλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, στη συνεδρίαση 8-12-2014 επικυρώνει την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με βάση την οποία:

1) θα απέχουμε από τα καθήκοντά μας επ” αόριστον, και σύμφωνα με το Δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014

2) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ: Οι δικηγόροι κατά τη διάρκεια της αποχής θα παρίστανται κατόπιν αδείας του Δ.Σ. στις ακόλουθες υποθέσεις:
1)Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2) Κρατούμενοι (Ποινικά)
3) Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
4) Παραγραφές – Προθεσμίες
5) Αναστολές πλειστηριασμών
6) Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
7)Ασφαλιστικά μέτρα γενικά και προσημειώσεις Υποθήκης , όταν υπάρχει λόγος επείγοντος
8) Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε αʼ βαθμό και επταετία σε βʼ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης, καθώς και όπου αλλού απαιτείται κατάθεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία (υπερχρεωμένα κλπ.

Αναβολές Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΣΙΝΤΟΡΗΣ