Σε δοκιμαστική λειτουργία το νέο αρδευτικό δίκτυο Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Το αρδευτικό  δίκτυο του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ζωνών Α΄ και Β’,  έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με τη σύμβαση διανύει περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας κατά τους θερινούς μήνες άρδευσης, (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο).

Ήδη από τα αρχές Ιουνίου, το μεγαλύτερο μέρος του έργου δόθηκε  σε δοκιμαστική λειτουργία, και οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά.

Η δοκιμαστική λειτουργία γίνεται με σκοπό να εντοπιστούν και να επισκευαστούν μικροπροβλήματα (διαρροές αγωγών, αστοχίες υλικών), που είναι αναμενόμενο να εμφανιστούν λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης του έργου, που καλύπτει έκταση  άνω των 24.000 στρεμμάτων. Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι το νερό προς άρδευση είναι γενικά διαθέσιμο στους αγρότες, οι απαιτούμενες επισκευές απαιτούν την διακοπή της παροχής νερού για σύντομα χρονικά διαστήματα, που σε κάθε περίπτωση δεν προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες, καθώς και οι καιρικές συνθήκες (βροχές) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μικροεπισκευές και το έργο να λειτουργεί αδιάλειπτα. Ειδικά για την περιοχή Νεοχωρίου δόθηκε σε χρήση σταδιακά εδώ και πέντε ημέρες, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα δοθεί σε χρήση και το δίκτυο προς Πετσάλι. Η καθυστέρηση που υπήρξε για τη συγκεκριμένη περιοχή, οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα, που αφορά τη ρύθμιση του θυροφράγματος Λαψίστας.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας που διανύεται, οι αγρότες μπορούν να κάνουν χρήση του νερού, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση καθώς τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τις πιστώσεις του έργου.