Σε επίσχεση η ιατροί του ΟΠΑΔ – Θα πληρώνουν από Πέμπτη οι ασφαλισμένοι

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας είχε αποφασίσει, σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στις 6 Νοεμβρίου, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί να προχωρήσουν σε επίσχεση των συμβάσεών τους έναντι του Οργανισμού, από την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, η απόφαση αυτή ελήφθη διότι ο ΟΠΑΔ με την υπέρμετρη καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων ποσών στους συμβεβλημένους ιατρούς πέραν του έτους, έχει ήδη αναστείλει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των ιατρών και έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να έχει διασαφηνιστεί το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας του και οι συμβεβλημένοι ιατροί βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα, ως προς την σχέση τους με το νέο Οργανισμό.