Σε ημερίδα στους Αγίους Σαράντα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

ioadhmarxeio

ioadhmarxeioΣε ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Αγίων Σαράντα παραβρέθηκε το Σάββατο ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος και ο δημοτικός σύμβουλος, μέλος της επιτροπής τουρισμού Νίκος Γκόλας.

Βασικό αντικείμενο της ημερίδας ήταν η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως στοιχείο τουριστικής ανάπτυξης και στις εργασίες παρέστησαν ο Υπουργός Πολιτισμού της Αλβανίας, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι, εκπρόσωποι των Δήμων, ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο και αντιπροσωπείες από τους Δήμους Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας μεταξύ των όμορων περιοχών. Τόνισε δε ότι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να δίνει πρακτικές λύσεις και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στήριξης και προβολής της περιοχής.

Ο κ. Φίλιος στη διάρκεια της ημερίδας κατέθεσε τρεις προτάσεις:

–         Τουριστικές ανταλλαγές με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων. Πρόκειται για πρόταση που η υλοποίησή της θα έχει οφέλη και για τις δύο περιοχές.

–         Διοργάνωση φόρουμ, κυρίως επιχειρηματικού περιεχομένου στις αρχές καλοκαιριού, υπό την αιγίδα των αρμόδιων υπουργείων και με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και επιχειρηματιών, ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι τομείς συνεργασίας.

–         Παροχή τεχνογνωσίας από το Δήμο Ιωαννιτών ειδικά στους τομείς της διαχείρισης νερού και απορριμμάτων.

Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και ειδικά η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ποιότητα του νερού, αποτελούν προϋποθέσεις, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, για την τουριστική ανάπτυξη.

Οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές και το επόμενο διάστημα θα περάσουν πλέον σε πρακτικό επίπεδο.