Σε πιλοτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας χωριό της Άρτας και το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου

Το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου για  συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε κτίρια, χωριά, οροφές κ.α., μετέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, στον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ. Ματθαίο Σανταμούρη.

Η Αντιπεριφερειάρχης, πρότεινε συγκεκριμένα στο Κέντρο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,  την ένταξη του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου στην κατηγορία «πράσινων κτηρίων» και ενός ορεινού χωριού της Άρτας, στην κατηγορία « ενεργειακό χωριό». Και οι δύο προτάσεις έγιναν δεκτές από το Υπουργείο. Η πρόταση για το Διοικητήριο, περιλαμβάνεται ανάμεσα στα πέντε συνολικά κτήρια του Δημοσίου που εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα και το ορεινό χωριό της  Άρτας είναι το πρώτο που ανακοίνωσε ήδη για ένταξη  η Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Το χωριό, που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα προκύψει από μελέτη και  διαβούλευση που θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αυτονομία των χωριών και των κτηρίων με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

 Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τ. Καλογιάνννη – Σταύρου, σε δήλωσή της ανέφερε τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή,  έχει διακηρύξει κατ΄ επανάληψη, ότι πρώτο μέλημα της, έχει την προστασία του Περιβάλλοντος. Πολύτιμη παράμετρος αποτελεί αναμφισβήτητα η προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Και στον τομέα αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι παρούσα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει κάθε χρηματοδοτική πηγή. Απαράβατη αρχή μας, είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, με την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα προβλέπονται. Οι έλεγχοι ως προς τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ώστε να διασφαλιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό η προστασία του περιβάλλοντος».