Σε… προεκλογική δημόσια διαβούλευση ο Περιφερειακός της Ηγουμενίτσας!

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Πέμπτη 11/05/2023 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παράκαμψης της Ηγουμενίτσας, ως τμήμα της Οδικής Αρτηρίας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι.

Η μελέτη αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας νέου οδικού τμήματος συνολικού μήκους περί τα 4,77km, που έχει ως σκοπό την παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας και αφορά σε τμήμα του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας Οδού “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας”.

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».  

Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 11-05-2023 και ημερομηνία λήξης αυτής η 22- 06 -2023.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 15-05 -2023 και ημερομηνία λήξης αυτής η 19-06 -2023.

Το έργο έχει αφετηρία τον Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας-Λαδοχωρίου της Εγνατίας Οδού και το πέρας της τοποθετείται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας. Η χάραξη του οδικού έργου έχει γενική κατεύθυνση από Νότο προς Βορά και χωροθετείται στα ανατολικά της πόλης της Ηγουμενίτσας, την οποία παρακάμπτει.

Η Παράκαμψη διέρχεται από τα όρια των ακόλουθων Πολεοδομικών Ενοτήτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηγουμενίτσας:1 (Λαδοχώρι – από τα Α όριά της), 2 (Γραικοχώρι– από τα Δ όριά της), 3(Κέντρο Ηγουμενίτσας- από τα Α όριά της), 4 (Ηγουμενίτσα – από το ΝΑ άκρο της), 6(Αμπελιά), 7(Νέα Σελεύκεια – από το ΒΑ τμήμα της) και 8(Εθνική Αντίσταση- από το ΝΔ τμήμα της).

Η προτεινόμενη χάραξη αποτελείται από 3 τμήματα:

Τμήμα 1 Από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.1+000 αφορά στο κατασκευασμένο τμήμα

Τμήμα 2 Αρχίζει η κατασκευή του νέου τμήματος με την μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου από τρισκελή σε τετρασκελή κυκλικό κόμβο.

Τμήμα 3 Δεξιός και αριστερός κλάδος Αρτηρίας. Σε συνέχεια του 2ου τμήματος χωροθετείται νέος Ισόπεδος τρισκελής κυκλικός Κόμβος και στη συνέχεια και 200μ περίπου μετά τον ΙΚ ξεκινούν το υπόγεια τμήματα της χάραξης με εναλλαγή τριών τμημάτων σηράγγων. Στο τελευταίο τμήμα της χάραξης μήκους 800μ. μετά την έξοδο από τα υπόγεια έργα, οι κλάδοι της οδού κατέρχονται και διέρχονται με τεχνικό ΑΔ στην υφιστάμενη Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων. Μετά το τέλος των διαμορφώσεων για τη δημιουργία της ΑΔ χωροθετείται ο νέος ΙΚ3, όπου αφενός, οριοθετείται η σύνδεση των δύο υποτμημάτων του Κάθετου Άξονα «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» και αφετέρου, μέσου του κλάδου του κόμβου, συνδέεται η πόλη της Ηγουμενίτσας με τους νέους οδικούς άξονες.

Η υπό μελέτη οδός ανήκει στην κατηγορία ΒΙΙ αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας από αρχή έως τον ΙΚ 3. Η ταχύτητα μελέτης ενώ είχε ληφθεί 80km/h για το σύνολο του άξονα, πλέον προτείνεται:

• 70km/h. Από αρχή έργου – 2ος ισόπεδος κόμβος : Αφορά τα τμήματα 1 και 2

• 80km/h/ Από 2ο ισόπεδο κόμβο – πέρας έργου : Αφορά το κυρίως υπόγειο έργο: Δεξιός και αριστερός κλάδος της Αρτηρίας το οποίο αναφέρεται ως τμήμα 3.

Για το τμήμα 1 της αρτηρίας μήκους 1000μ όπου υφίσταται η σημερινή περιφερειακή οδός, προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης διατομής με αναμόρφωση της διαγράμμισης προκειμένου να είναι εφικτή η ασφάλιση της οδού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές αφενός και αφετέρου να εφαρμόζεται ενιαία διάταξη των λωρίδων καθ’ όλο το μήκος του έργου.

Ως εκ τούτου:

Η αρτηρία στο Τμήμα 2 προβλέπεται με τετράιχνη διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 16,10μ πλέον πλευρικών κατασκευών, που περιλαμβάνει ανά κατεύθυνση:

  • διαχωριστικό αμφίπλευρο στηθαίο και νησίδα συνολικού πλάτους 1,05μ
  • 2 λωρίδες πλάτους 3,25μ έκαστη, ανά κατεύθυνση
  • Ασφαλτικό έρεισμα πλάτους 0,50μ

Η τυπική διατομή για το τμήμα 3 αφορά τις ανάγκες για την χωροθέτηση δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης.

Η τυπική διατομή πλάτους 8,00μ περιλαμβάνει :

  • 2 λωρίδες πλάτους 3,50μ έκαστη
  • Ασφαλτικό έρεισμα πλάτους 0,50μ εκατέρωθεν

Στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων (modern roundabouts), από έναν σε κάθε Τμήμα του οδικού έργου και ειδικότερα στο πέρας του.

Η εισερχόμενη κυκλοφορία είναι υπόχρεη παραχώρησης προτεραιότητας. Οι κυκλικοί κόμβοι μελετώνται ως υπεραστικοί 2 λωρίδων.

Το παράπλευρο δίκτυο το οποίο προτείνεται, λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Πόλης και προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση κυκλοφοριακά και γεωμορφολογικά. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε ταχύτητα μελέτης 40km/h.

Ο κυκλοφοριακός φόρτος της αρτηρίας εκτιμάται σε 3.875 ελαφρά και 525 βαρέα οχήματα (άθροισμα δύο κατευθύνσεων- Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία) το 2025 και σε 6.000 ελαφρά και 800 βαρέα οχήματα το 2040.