Σε συνεδρίαση καλεί το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα : 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1.      Αποδοχή επιχορηγήσεων- Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014.
    Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία & Έξαρχος Σπυρίδων
  2.      Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
    -Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
    3.    .     Μετατροπή δύο (2) αιθουσών πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λιά για χώρο                 έκθεσης κειμηλίων –εκκλησιαστικών-συλλόγων κ.λ.π. της Τ.Κ Λιά.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν.  Χρήστος