Σκέψεις για τρένο Ηγουμενίτσα – Γιάννενα – Αργυρόκαστρο (!!!)

Αξίζει να χρηματοδοτηθεί από κοινωνικο-οικονομική σκοπιά, αλλά χρειάζεται τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χρηματο-οικονομική σκοπιά, η σιδηροδρομική σύνδεση «Λιμάνι Ηγουμενίτσας-Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο».

Αυτό προέκυψε από τη μελέτη βιωσιμότητας, την προμελέτη χάραξης και την προκαταρκτική έκθεση για τις αρχικές εκτιμήσεις και προτάσεις του σιδηροδρομικού έργου,  που εκπονήθηκαν από τον σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης του έργου «Cross border infrastructural project», στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 της περιφέρειας Ηπείρου.
Πρόκειται για το ίδιο έργο που τον Αύγουστο του 2016 είχε προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ και σήμερα Γενικού Γραμματέα Υποδομών Θ. Βούρδα και της περιφερειακής αρχής Ηπείρου, με αφορμή τη συμμετοχή της ΕΡΓΟΣΕ στη μελέτη σκοπιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ελλάδας με την Αλβανία, από την Κρυσταλλοπηγή μέχρι το Πόγραδετς, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος του Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.
Το έργο αποτελεί, επίσης, ένα τμήμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας, που εδώ και δεκαετίες επιδιώκει η Ήπειρος, ως μια από τις πιο απομονωμένες συγκοινωνιακά περιφέρειες όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι που συνεκτιμάται ιδιαίτερα στη μελέτη, όπου επισημαίνεται ότι το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής «λιμάνι Ηγουμενίτσας-Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο», αν και αυτοτελές ως προς τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, φέρει τις δικές του ωφέλειες και κόστη, πλην όμως δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως τμήμα του ευρύτερου σιδηροδρομικού σχεδιασμού της Ελλάδας, αλλά και της Αλβανίας. «Ειδικά το τμήμα Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα», αποτελεί τη φυσική απόληξη της λεγόμενης σιδηροδρομικής Εγνατίας, όταν αυτό μελλοντικά συνδεθεί με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή στην Κοζάνη, όπου θα καταλήγει ο άξονας Παλαιοφάρσαλου-Καλαμπάκας. Ως εκ τούτου, γίνεται η παραδοχή ότι ο υπό μελέτη σιδηροδρομικός διάδρομος, στο δέκατο έτος από την έναρξη κατασκευής του, θα συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο και -μέσω των απολήξεών του προς το λιμένα Ηγουμενίτσας και προς Αργυρόκαστρο- θα ωφελήσει αλλά και θα ωφεληθεί από την υφιστάμενη και γενόμενη εμπορευματική και επιβατική κίνηση», αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση «Αρχικές εκτιμήσεις και προτάσεις για το σιδηροδρομικό έργο», που εκπόνησε η εταιρία «Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε ΝΑΜΑ».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ