Στήριξη από… ΣΥΡΙΖΑ στους έκπτωτους αιρετούς

Είναι πλέον δεκάδες οι περιπτώσεις εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων σε ολόκληρη την επικράτεια που είναι αντιμέτωποι με την έκπτωση από το αξίωμά τους λόγω οφειλών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, αναφέρει σε ενημερωτικό της δελτίο η Γιώτα Πούλου,Βουλευτής Βοιωτίας, Τομεάρχης Εσωτερικών ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο οποίο επισημαίνει τα εξής:

Παρερμηνείες των διατάξεων αλλά και περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτές, βλάπτουν τη δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης ως θεσμού και έχουν δημιουργήσει αδικίες σε βάρος αιρετών οι οποίοι οδηγούνται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να εμπλακούν σε δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Είναι απαράδεκτο να απειλούνται με έκπτωση δημοτικοί σύμβουλοι, επειδή δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία γνωστοποίησης της οφειλής από τις υποστελεχωμένες οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων ή επειδή λόγου χάρη, η οφειλή τους προς μια δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, έχει μετατραπεί σε οφειλή προς το Δημόσιο, μέσω της παραπομπής των οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ενώ έχει ήδη διακανονιστεί, δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

Οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι δυνατόν να είναι όμηροι μιας αβλεψίας του νομοθέτη ή της ασυνεννοησίας μεταξύ διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και να μην μπορούν να αποπληρώσουν οποιαδήποτε οφειλή.

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να παρέμβει και να επιλύσει το πρόβλημα. Να διασφαλίσει ότι θα γίνεται νόμιμη και έγκαιρη γνωστοποίηση σε όσους εκλεγμένους συμβούλους απειλούνται με έκπτωση λόγω οφειλών, παρέχοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα ουσιαστικής αντίκρουσης έτσι ώστε η έκπτωσή τους να μη γίνεται αυτόματα, με μία απλή διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.