Σταύρος Καλογιάννης: Να ενισχυθεί το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων

kalogiannis

kalogiannisΕρώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε στη Βουλή (υπ’ αρ. πρωτ. 6395/06.03.2012), ο Σταύρος Καλογιάννης, με θέμα την ενίσχυση του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.

Ειδικότερα ο Στ. Καλογιάννης αναφέρει:

«Απαντώντας πρόσφατα σε σχετική Ερώτηση, η Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), ενημερώνει τη Βουλή ότι το 2011 δόθηκαν από το Ταμείο σε διάφορους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας συνολικά 840.000 ευρώ.

Δυστυχώς όμως από την κατάσταση αυτή λείπει το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, το οποίο ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 Φεβρουαρίου του 2009.

Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

·       Για ποιόν λόγο δεν περιλαμβάνεται στους Φορείς οι οποίοι ενισχύθηκαν οικονομικά από το Πράσινο Ταμείο, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων ;

·       Σε ποιό ποσό ανέρχεται η χορηγηθείσα ενίσχυση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, από το 2009 μέχρι σήμερα;

·       Επειδή ο Φορέας έμεινε για 2 ½ χρόνια ουσιαστικά ανενεργός, με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να δραστηριοποιηθεί ο Φορέας και να ενεργοποιηθούν, προς όφελος των Τζουμέρκων, οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, όπως του άρθρου 8, το οποίο αναφέρει: «Όλες οι δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, προωθούνται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης»;