Σταύρος Καλογιάννης: Να ολοκληρωθεί το συντομότερο το σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου

kalogiannis

Στην ημερίδα διαβούλευσης που οργάνωσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ με θέμα το σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της Ηπείρου μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε:

«Είναι διαχρονικές οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 για την επίτευξη «καλής κατάστασης» των νερών μέχρι το 2015.

Το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου είναι πολύ πλούσιο αλλά υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση του νερού. Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει σε πολλές περιοχές προβλήματα ύδρευσης, άρδευσης, ενώ είναι μείζον το θέμα του εμπλουτισμού της Παμβώτιδας και της προστασίας του οικοσυστήματός της. Βρισκόμαστε στον μήνα Δεκέμβριο και η στάθμη της Παμβώτιδας είναι τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από το κανονικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ποιότητα των νερών της. Σας προτρέπω όλους να την επισκεφθείτε, για να διαπιστώσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Σημαντικό ασφαλώς θέμα είναι και η τιμολόγηση του νερού και μάλιστα στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Για τα θέματα αυτά υπάρχει ένα κενό έγκυρης πληροφόρησης, όχι μόνο στους φορείς λήψης αποφάσεων αλλά και γενικότερα στους πολίτες. Ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, έχω ζητήσει τη σύγκλιση του Συμβουλίου για να συζητήσουμε τα διαχειριστικά σχέδια, αλλά δυστυχώς δεν έχω λάβει ούτε απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η διαβούλευση που αρχίζει σήμερα και επιβάλλεται από τη σχετική Οδηγία, είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Βεβαίως υπάρχουν πολλά άλλα που μένουν να γίνουν. Πρέπει να έχουμε το τελικό Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και το πρόγραμμα μέτρων για την προστασία και βελτίωση των νερών με τα προτεινόμενα έργα, το συντομότερο. Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν ουσιαστικά στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και στην αειφόρο ανάπτυξη της Ηπείρου. Πρέπει επίσης να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60 που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρών και η οποία είναι ευθέως συνδεδεμένη με την Οδηγία 2000/60.

Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό θέμα με τη θεσμοθέτηση της Παμβώτιδας ως προστατευόμενης περιοχής. Το ΥΠΕΚΑ προωθεί ένα σχέδιο ΠΔ το οποίο βασίζεται σε στοιχεία της περασμένης δεκαετίας και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις νέες περιοχές Natura στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Πρέπει η σχετική μελέτη να επικαιροποιηθεί και το σχέδιο ΠΔ να τεθεί υπό την ομπρέλα του Ρυθμιστικού σχεδίου Ιωαννίνων, το οποίο λιμνάζει εντελώς αδικαιολόγητα επί δύο χρόνια στο Υπ. Περιβάλλοντος.

Μετέχω στη διαβούλευση για να ακούσω τις εισηγήσεις των μελετητών και στη συνέχεια θα καταθέσω στο ΥΠΕΚΑ πλήρες υπόμνημα με τις απόψεις μου. Άλλωστε έχω ολοκληρώσει μία πρόταση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την οποία μελέτησα σε βάθος αυτά τα θέματα και θα συμπεριλάβω τις προτάσεις μου στο υπόμνημα».