Σταύρος Καλογιάννης: Σε πλήρη εγκατάλειψη από την Κυβέρνηση το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων και ο Φορέας Διαχείρισής του

kalogiannis

Το θέμα της απόλυτης εγκατάλειψης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και του Φορέα Διαχείρισης του έφερε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης με Ερώτηση (υπ’ αρ. 16572/2011) που κατέθεσε προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρει:

Η προστασία και ανάδειξη της πλούσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, που αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου αποτέλεσε προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ την πενταετία 2004-2009. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήσαμε τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων ως Εθνικό Πάρκο με ΠΔ (ΦΕΚ 49Δ’/12.02.2009).

Ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται την ομαλή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου με την έγκριση όλων των Κανονισμών λειτουργίας του.

Τονίζω ιδιαίτερα ότι στο Π.Δ. περιλάβαμε ρύθμιση, την πρώτη που εφαρμόζεται σε προστατευόμενη περιοχή της χώρας, σύμφωνα με την οποία προωθούνται κατά προτεραιότητα όλες οι δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των Τζουμέρκων, στην αποκατάσταση διατηρητέων κτισμάτων, στην ανάδειξη των στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

Επίσης είχαμε εξασφαλίσει κονδύλια ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φορέα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ ώστε ο Φορέας να στελεχωθεί με επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, να προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων και δράσεων για την ήπια ανάπτυξη και ανάδειξη των Τζουμέρκων.

Δυστυχώς τους τελευταίους 19 μήνες διακυβέρνησης από την «πράσινη» Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η υποβάθμιση και η απαξίωση του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων είναι πρωτόγνωρη.

Το διάστημα αυτό έχει αλλάξει ο Πρόεδρος του ΔΣ δύο φορές ενώ δεν έχει ενισχυθεί ο Φορέας ούτε με ένα ευρώ! Ταυτόχρονα το Τεχνικό του Δελτίο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Υπουργείο με αποτέλεσμα να μην μπορεί το ΔΣ να προχωρήσει στη στελέχωση του Φορέα με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει.

Ο Σταύρος Καλογιάννης ερώτα την κυρία Υπουργό:

  • Για ποιούς λόγους το ΥΠΕΚΑ εγκατέλειψε το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, χαράδρας Αράχθου και τον Φορέα Διαχείρισής του;
  • Πότε επιτέλους προτίθεται να προχωρήσει στην έγκριση του Τεχνικού Δελτίου του Φορέα, ώστε αυτός να επιτελέσει το έργο του;