Σταύρος Καλογιάννης: Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης;

Τα σημαντικά θέματα της μέτριας απόδοσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της επαναξιολόγησης των εξεταστέων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, επανέφερε ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή με Ερώτησή του (υπ’ αρ. 4150/2014), προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας παράλληλα να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία.

Ειδικότερα στην Ερώτησή του, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:

«Η μέση εκπαίδευση στη χώρα μας, όπως αντικατοπτρίζεται στην επίδοση των μαθητών των δημοσίων λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, είναι κατ’ ευφημισμόν μέτρια!

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ποσοστό 94% του συνόλου των υποψηφίων των δημόσιων Γενικών Λυκείων είχε εφέτος βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά μέσο όρο 12,2 (!) και μάλιστα σε μια χρονιά που κατεγράφη αύξηση των βάσεων εισαγωγής.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, η μέτρια επίδοση των μαθητών των δημοσίων λυκείων έρχεται σε αντίθεση τόσο με την επίδοση των περίπου 4.500 μαθητών των ιδιωτικών λυκείων όσο και με εκείνη των μαθητών των προτύπων πειραματικών σχολείων.

Χαρακτηριστικά είναι και τα αποτελέσματα των φετινών εξετάσεων για την εισαγωγή των αποφοίτων γυμνασίων στα πρότυπα πειραματικά λύκεια της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), σχεδόν το 68% των υποψηφίων – αποφοίτων γυμνασίου, βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά! «Οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ όταν κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχολείο για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΣ.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανεξήγητα συνεχιζόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Γεωμετρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, που αποτελεί την βασική αιτία της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης των μαθηματικών.

Τα τελευταία χρόνια, ενώ η Γεωμετρία έχει επανέλθει διεθνώς σε κεντρική θέση στα Μαθηματικά, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον χώρο των θετικών επιστημών, στο Ελληνικό Λύκειο οι μαθητές την διδάσκονται μερικώς, ενώ στην Γ’ Λυκείου η Γεωμετρία δεν διδάσκεται, ούτε αποτελεί εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλήνιες εξετάσεις!

Όπως έχω επισημάνει και σε παλαιότερη Ερώτηση η οποία συζητήθηκε στη Βουλή τον Απρίλιο 2014, με τον αρμόδιο Υπουργό να παραπέμπει το θέμα στο μέλλον, η Γεωμετρία προάγει τον αναλυτικό και επαγωγικό τρόπο σκέψης και προσδίδει αυστηρότητα στην κρίση και στην διατύπωση συμπερασμάτων, σιγουριά στην επιλογή του σωστού από το λάθος. Την Γεωμετρία διδάσκονται οι μαθητές των Ευρωπαϊκών χωρών τόσο στο Λύκειο όσο και στα Πολυτεχνεία. Γνώσεις Γεωμετρίας είχαν και οι απλοί Ηπειρώτες μάστορες, και μπόρεσαν να χτίσουν εκκλησίες, μοναστήρια, και πολύτοξα γεφύρια που αντέχουν στους αιώνες και αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πως σπουδάζουν σήμερα τα παιδιά μας και γίνονται Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί και Μαθηματικοί, χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος την τόσο απαραίτητη Γεωμετρία, η έλλειψη γνώσης της οποίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παρακολούθηση και κατανόηση και άλλων μαθημάτων!»

Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τον Υπουργό Παιδείας:

  • Σε ποιους λόγους αποδίδει το Υπουργείο τα μέτρια αποτελέσματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως προκύπτουν από τα προαναφερόμενα αποκαλυπτικά στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου και τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να αναβαθμίσει την παρεχόμενη από την Πολιτεία, δημόσια παιδεία;
  • Καθώς είναι επίκαιρο το θέμα του προγράμματος σπουδών των Λυκείων, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας περί επαναφοράς του μαθήματος της Πληροφορικής στο Λύκειο και ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις, προτίθεται το Υπουργείο να επαναφέρει από την επόμενη σχολική χρονιά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Γ’ Τάξη Λυκείου και στα μαθήματα των Πανελληνίων εξετάσεων, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση;
  • Προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει επί του θέματος τη γνώμη των κορυφαίων Ελλήνων μαθηματικών, όπως ο Καθηγητής κ. Δημ. Χριστοδούλου, που διακρίνονται στα καλύτερα Πολυτεχνεία του εξωτερικού;
  • Τέλος, προτίθεται το Υπουργείο να επαναξιολογήσει συνολικά τα εξεταστέα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς σήμερα οι μαθητές εξετάζονται σε μαθήματα που ελάχιστα τους βοηθούν στη συνέχεια των σπουδών τους, ενώ αγνοούν άλλα βασικά, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία τόσο για τις σπουδές όσο και για τη γενικότερη μόρφωσή τους, όπως είναι – πέραν της Γεωμετρίας – η Χημεία;