Σταύρος Καλογιάννης: Τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να λυθούν οριστικά τα θέματα που αφορούν στα χρηματοδοτούμενα από το ΤΕΟ έργα

Για τον προσεχή Σεπτέμβριο παραπέμπεται το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τις αποπληρωμές των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). Όπως είναι γνωστό, το ΤΕΟ καταργήθηκε με το Ν. 4250/2014 και τέθηκε σε εκκαθάριση. Παράλληλα, οι αρμοδιότητές του που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων εθνικής οδοποιίας, πέρασαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Στην πορεία των έργων όμως προέκυψαν προβλήματα που δεν επέτρεψαν την ομαλή υλοποίησή τους. Έτσι αρκετά έργα του ΤΕΟ δεν έχουν καν ξεκινήσει, ενώ σε ορισμένα οι ανάδοχοι έχουν ζητήσει διακοπή των εργασιών, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση τους είναι εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους.

Την ενημέρωση αυτή είχε ο Σταύρος Καλογιάννης μετά από συνεργασία του με τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Ειδικότερα, ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο ετοιμάζει σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τα δημόσια έργα (τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008), θέματα εγγυητικών, κλπ). Σε αυτό το σ/ν θα συμπεριληφθεί και η ρύθμιση για τις εκκρεμότητες των έργων του ΤΕΟ.

Για τις εξελίξεις αυτές ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου κ. Γ. Ντάτση, καθώς είναι δεκάδες τα χρηματοδοτούμενα από το ΤΕΟ έργα στην Ήπειρο.

Παράλληλα, συζήτησαν:

– τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών, με τις οποίες καταργήθηκαν τα ανώτερα και κατώτερα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών (ανά κατηγορία και τάξη), με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στο Μητρώο Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων,

– το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή και αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παραχώρησης.