Στελέχωση του ΤΕΠ και του νοσοκομείου ζητά ο Δήμος Ηγουμενίτσας

tep

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποτελεί τη μοναδική πρωτεύουσα Νομού της χώρας, η οποία δεν διαθέτει μονάδα δευτεροβάθμιας νοσηλείας, παρότι για το σκοπό αυτό έχει παραχωρήσει δημοτικές εκτάσεις.

Η υβριδική λύση της κατασκευής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην Ηγουμενίτσα δεν κατάφερε να δώσει λύση στο πρόβλημα, καθώς το ΤΕΠ ουδέποτε λειτούργησε ως ΤΕΠ, παρά μόνο στέγασε το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, ενώ το μοναδικό Νοσοκομείο βρίσκεται ήδη σε μεγάλη απόσταση από την πόλη της Ηγουμενίτσας, αλλά και από το παραλιακό τουριστικό μέτωπο.

Αυτό επισημαίνεται σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο τονίζεται η διαφωνία για τη μεταφορά ιατρονοσηλευτικού προσωπικά σε νοσηλευτικά ιδρύματα πέραν του νομού Θεσπρωτίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά:

1.            Να εφαρμοστεί ο αρχικός σχεδιασμός, στελεχώνοντας και εξοπλίζοντας το ΤΕΠ, ώστε να λειτουργήσει ως Νοσοκομειακό Τμήμα.

2.            Να υλοποιηθεί η επέκταση του ΤΕΠ, προκειμένου να λειτουργήσουν επί μέρους τμήματα.

3.            Μόνιμη και σταθερή εργασία του ιατρικού προσωπικού.

4.            Αύξηση μισθών τους.

5.            Κάλυψη των όποιων κενών υπάρχουν σε οργανικές θέσεις.