Στην Άρτα: Παρουσίαση προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, υλοποιεί και πιστοποιεί  δράσεις και προγράμματα, που προσφέρονται στους πολίτες με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και  των δεξιοτήτων  τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση στην Άρτα, την Παρασκευή, 12  Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα).

            Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση και Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των έργων, των δράσεων και των προγραμμάτων τους, που υλοποιούνται και ενδιαφέρουν την Περιφέρεια Ηπείρου.

Θεωρούμε την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή σας απολύτως απαραίτητη για να αξιοποιηθούν τα προσφερόμενα προγράμματα από εσάς προς τους συμπολίτες σας.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, υλοποιεί και πιστοποιεί  δράσεις και προγράμματα, που προσφέρονται στους πολίτες με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και  των δεξιοτήτων  τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση στην Άρτα, την Παρασκευή, 12  Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα).

            Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση και Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των έργων, των δράσεων και των προγραμμάτων τους, που υλοποιούνται και ενδιαφέρουν την Περιφέρεια Ηπείρου.

Θεωρούμε την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή σας απολύτως απαραίτητη για να αξιοποιηθούν τα προσφερόμενα προγράμματα από εσάς προς τους συμπολίτες σας.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ