Στην Εγνατία ο άξονας Ηγουμενίτσας- Σαγιάδας

DROMOI HGOYMENITSAΗ κατασκευαστική εμπειρία που έχει αποκτήσει η Εγνατία ΑΕ, είναι αυτή που μέτρησε καταλυτικά ώστε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών να της αναθέσει τον οδικό άξονα Ηγουμενίτσας Σαγιάδας.

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε τα Υπουργεία Υποδομών κι Ανάπτυξης μεταβιβάζουν τα πάσης φύσης δικαιώματα και υποχρεώσεις του έργου στην Εγνατία ΑΕ και την καθιστά κύριο του έργου και Φορέα Υλοποίησης.

Η Εγνατία Οδός αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση του έργου, δηλαδή μελέτες, επικαιροποιήσεις κ.ο.κ. Αναλαμβάνει τις αδειοδοτήσεις και φυσικά την δημοπράτηση, εκτέλεση και επίβλεψη του έργου που έχει εκτιμώμενο κόστος 50εκ.ευρώ.

Ο γνώμονας της απόφασης είναι πως η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα, τις μελέτες, την διαχείριση και την παρακολολυθηση των αυτοκινητόδρομων που κατασκευάζει.

Στην απόφαση αναφέρεται πως “διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία και αποτελεσματική οργάνωση για την διοίκηση και τη διαχείριση της μελετητικής ωρίμνασης της κατασκευής , της συντήρησης και της λειτουργίας σύνθετων τεχνικών έργων υποδομής (…) έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και διαχειριστική επάρκεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων οδικών έργων.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να τεθεί στα σχέδια της Εγνατίας Οδού το πλάνο για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου για την Ήπειρο οδικού έργου.