Στην Κοζάνη… οι αιτήσεις για τους πληγέντες από θεομηνίες στην Ήπειρο!

«Οριοθέτηση περιοχών  από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 »

     Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144Β/16-06-2015 η ΚΥΑ  ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015      ( ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών στις  Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙNΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

    Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-09-2015 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή  στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους  στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

  Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον  κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2461350152, fax 2461350142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr

«Οριοθέτηση περιοχών από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 »

       Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143 Β/16-6-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ. 2263/Α325/21-05-2015 ( ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων  στις  Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

    Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π.  ΤΚ 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς  ή   στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους  στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr