Στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”, που στοχεύει στην λειτουργία κοινωνικών μηχανισμών υποστήριξης της ανάπτυξης και της προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και ευρύτερα πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχουν οι φορείς: Αναπτυξιακή Εταιρεία “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.”, ΕΤΑΝΑΜ A.E., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου, ΕΛΕΠΑΠ, ΚΕΘΕΑ, ΕΨΕΠ, ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου και Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 605.000 ευρώ και αφορά σε συνολικά 200 ωφελούμενους, και ειδικότερα ανέργους, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Στόχος είναι η ίδρυση συνολικά 19 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ήπειρο (5 στην Π.Ε. Άρτας, 3 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 7 στην Π.Ε. Ιωαννίνων και 4 στην Π.Ε. Πρέβεζας), που θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ένταξης ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού μέσω της προώθησης στην απασχόληση.

“Οι φορείς που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν το εχέγγυο για τη διασφάλιση της δημιουργίας και της βιωσιμότητας των ΚΟΙΝΣΕΠ και μετά το πέρας του προγράμματος, διότι ο απώτερος στόχος είναι να εδραιωθεί η κοινωνική οικονομία”, σημείωσε η κα Καλογιάννη.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Διακρατικά Προγράμματα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 και Βαλκανικής – Μεσογείου 2014-2020, καθώς και για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τέλος, η Επιτροπή μεταξύ άλλων γνωμοδότησε θετικά επί Μ.Π.Ε. για αγροτικά ζητήματα και άλλα θέματα.