Στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού

Επίσκεψη στο γραφείο της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βίκυς Ευταξά πραγματοποίησε την Τετάρτη (26/11/14)  ο Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης συνοδευόμενος από το Διοικητή 8ης Μ/Π Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Σπυρίδων Γκίζα.

Στη συνάντηση οι επιτελείς του Στρατού συζήτησαν με τη  Γενική Γραμματέα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα με στόχο την αρτιότερη οργάνωση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στους τομείς της ασφάλειας των συνόρων και της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (ΠΣΕΑ). Τέθηκε επίσης, το θέμα της διαχείρισης των χώρων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον αστικό και περιαστικό ιστό των πόλεων.

Στη διάρκεια της συνάντησης και οι δύο πλευρές, εξήραν το επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δεσμευτήκαν για τη συνέχιση του.