Στις 29 Μαΐου ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Καλείστε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 29 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 201/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, με μοναδικό θέμα «Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2022» . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ