Στον αέρα η κατασκευή του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ;

Στον αέρα φαίνεται πως είναι η κατασκευή του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, καθώς μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων και δημοσιεύματα φαίνεται πως ο Σταθμός, χτίζεται σε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.

Σύμφωνα με έγγραφα, που φέρνει στη δημοσιότητα το Εpiruspost.gr και άλλα έγγραφα που επικαλείται η Θεσπρωτική και έχει στη διάθεσή της η ΒδΈλλα (δείτε στο τέλος), στο ΟΤ43, όπου το ΚΤΕΛ προχωράει στην ανέγερση του νέου Σταθμού, δεν είναι δυνατή  η ίδρυση και  λειτουργία Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων γιατί αυτό δεν προβλέπεται  από τις εγκεκριμένες για την περιοχή χρήσεις γης.

Συγκεκριμένα, η Δν/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, που είναι η αρμόδια Υπηρεσία για τα πολεοδομικά και  χωροταξικά θέματα, με έγγραφό της στις 25-8-2021 και ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του Σταθμού δήλωσε ότι στο ΟΤ 43  της Π.Ε. Λαδοχωρίου δεν είναι δυνατή  η ίδρυση και  λειτουργία Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων γιατί αυτό δεν προβλέπεται  από τις εγκεκριμένες για την περιοχή χρήσεις γης! 

Ταυτόχρονα, στο ίδιο έγγραφο σημειώνει, ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Ηγουμενίτσας η λειτουργία Σταθμού ΚΤΕΛ προβλέπεται σε διαφορετική  θέση από αυτή που κατασκευάζεται τώρα και ότι αν το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας θέλει να λειτουργήσει Σταθμό στο ΟΤ 43 τότε ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρέπει να προχωρήσει σε τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου η οποία  μπορεί να εγκριθεί μόνο  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Του εγγράφου της αποκεντρωμένης διοίκησης είχε προηγηθεί απαντητικό έγγραφο που υπογράφει ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, σε αίτημα του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας, στις 16-1-2019, πριν ακόμη ξεκινήσουν  οι οικοδομικές εργασίες, με το οποίο ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας (και όχι ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολεοδομίας) βεβαίωνε ότι στο ΟΤ 43 της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας  (Π.Ε.) του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας επιτρέπονται εγκαταστάσεις «Μέσων Μαζικής Μεταφοράς». Στο ίδιο έγγραφο, ο κ. Λώλος δήλωσε ότι στον  γειτονικό κοινόχρηστο χώρο μπορούν να γίνουν προσωρινές κατασκευές για την εξυπηρέτηση  «Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2019 – σχεδόν ένα χρόνο αργότερα – με την οποία γίνεται κατ’ αρχήν δεκτό το αίτημα του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας,  για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου του ΟΤ44.

Στη συνέχεια στις 22/04/2021 εκδόθηκε οικοδομική άδεια «Ανέγερση Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας» χωρίς έλεγχο από την Υπηρεσία Δόμησης.

Τρεις μήνες μετά, στις 30/07/21 η Υπηρεσία Δόμησης ζητάει «ενημέρωση, αν επιτρέπεται η ανέγερση νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας στο ΟΤ43, σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσης γης». Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού) απαντά στις 03/08/2021 πως «γνώμη της υπηρεσίας μας είναι πως δεν επιτρέπεται η ανέγερση νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας στο ΟΤ43 της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας  Λαδοχωρίου, διότι έχει χωροθετηθεί, σύμφωνα με το ΓΠΣ σε άλλη θέση…   

Ακολουθεί στις 25/08/2021 η απάντηση της Δν/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, με την οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη χρήση ΔΕΝ επιτρέπεται στο ΟΤ43 της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας και ότι για να γίνει αυτό ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινήσει τη μακροχρόνια διαδικασία της τροποποίησης του ΓΠΣ, ανοίγοντας πιθανόν έτσι τους ασκούς του Αιόλου…