Στον βαθμό του Υποστρατήγου προήχθη ο Θεσπρωτός Βασίλης Τσίγκος, αποστρατεύεται ο Δημοσθένης Χρήστου

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Ιωάννη Διαμαντόπουλου και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αριστείδη Ανδρικόπουλου.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο, έκρινε προακτέο στο βαθμό του Υποστρατήγου τον Θεσπρωτό ΤΖΙΓΚΟ Βασίλειο ενώ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον επίσης Θεσπρωτό ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθένη ο οποίος προάγεται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικής θέσης και θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα (30) ημέρες.
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.