Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις στην Ήπειρο

elas

Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνομικής παρουσίας και δράσης, εντείνει την εμφανή αστυνομική παρουσία, αυξάνει τις πεζές-εποχούμενες περιπολίες, εφαρμόζει στοχευμένες αστυνομικές δράσεις και πραγματοποιεί αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους σε προεπιλεγμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ηπείρου την 26-07-2011 και κατά τις ώρες 18.00΄- 24.00΄πραγματοποίησαν εντατικούς αστυνομικούς ελέγχους, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α) Βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν εβδομήντα οκτώ (176) παραβάσεις και ειδικότερα:

– Μία (1) παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

– Μία (1) παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

– Μία (1) παράβαση του Νόμου περί Παιγνίων.

– Δύο (2) παραβάσεις για στέρηση άδειας εργασίας.

– Τέσσερις (4) λοιπές  παραβάσεις θεμάτων Ασφαλείας.

– Εκατόν είκοσι (120) παραβάσεις Τροχαίας.

– Έξι (6) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.

– Έξι (6) παραβάσεις ωραρίου λειτουργίας  καταστήματος.

– Δύο (2) παραβάσεις  περί Γενικού Οικοδομικού Κώδικα.

– Τέσσερις  (4) παραβάσεις για στέρηση άδειας  καταστήματος .

-Είκοσι επτά (27) παραβάσεις για στέρηση άδειας μουσικών οργάνων.

– Δύο (2) παραβάσεις λοιπών Ειδικών Ποινικών Νόμων.

Β) Συνελήφθησαν συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα και ειδικότερα:

    – Οκτώ  (8) άτομα για παράβαση του Νόμου περί Αλλοδαπών.

    – Ένα (1) άτομο για παράβαση του Νόμου περί Παιγνίων.

    – Ένα (1) άτομο για παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

    – Δύο (2) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις.

    –  Δύο (2) λαθρομετανάστες.

Γ) Κατασχέθηκαν συνολικά :

    – Τέσσερα  (4)  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και τέσσερα (4) πλαστά διαβατήρια.

    – Ανευρέθηκε ένα κλεμμένο μοτοποδήλατο 

     Οι αστυνομικές δραστηριότητες (εξορμήσεις) στοχεύουν στην αναβάθμιση της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας και δράσης τόσο σε προληπτικό επίπεδο (διενέργεια ελέγχων, προσαγωγές), όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

  • ·        Οι εξειδικευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν τόσο σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όσο και στις επιμέρους Αστυνομικές Διευθύνσεις.