Στο δημοτικό συμβούλιο η εναλλακτική μελέτη για τη ”Γωνιά”

gonia2

gonia2Στη συνεδρίασή του την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να συζητήσει το Δημοτικό συμβούλιο επί της εναλλακτικής μελέτης για τη λήψη αδρανών υλικών για την κατασκευή της Γ’ φάσης του λιμένος της Ηγουμενίτσας και την ταυτόχρονη βελτίωση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας.

Όπως είναι γνωστό η νέα μελέτη προβλέπει κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, μετά τη Γωνιά, χωρίς όμως να γίνει η διαβόητη τρανσέρα στη θέση αυτή.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ανάδοχος του άξονα Καρτερίου – Πάργας, που ανέλαβε την υποχρέωση της εκπόνησης εναλλακτικής λύσης στην πρόσφατη σύσκεψη υπό τον Στ. Καλογιάννη στην Αθήνα, παρουσία και του βουλευτή Θεσπρωτίας Αντ. Μπέζα, κατέθεσε τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη για τις εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού, στην οποία αποφεύγονται οι παρεμβάσεις στη Γωνιά στα σημεία που είναι ορατά από την πόλη της Ηγουμενίτσας και ξεκινάνε παρεμβάσεις από το “πέταλο” της Γωνιάς και μέχρι την περιοχή “Καλάμι”, οι οποίες μάλιστα προβλέπουν και την κατασκευή σήραγγας, ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η επάρκεια των αδρανών υλικών για τη Γ’ φάση του Λιμανιού.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Καθορισμός αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2012 (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Καθορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση του Τελικού Σχεδίου του “Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Αντικατάσταση μελών στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» μετά από παραίτησή τους.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος &

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 5ο

Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την ίδρυση σχολείου – προαγωγές σχολείων – μετονομασία σχολείων.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος &

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 6ο

Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Αποδοχή χρηματοδότησης 104.289,00 € από το Υπ. Εσωτερικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους πρώην ΕΟΠ που συνταξιοδοτούνται.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Αποδοχή χρηματοδότησης 11.718,00 € από το Υπ. Εσωτερικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Ηγουμενίτσας για το διάστημα Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2013, ενδεικτικού προϋπολογισμού 370.000,00 €.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την καθαριότητα και την κοπή χόρτων στη Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας, για το διάστημα Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Σύσταση επιτροπής επίλυσης θεμάτων με Αθίγγανους – Ρομά.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Ανάδειξη – Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο” στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» προϋπολογισμού 169.000,00 € και τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Ανάδειξη πεζόδρομων και κλιμάκων στο κέντρο πόλης της Ηγουμενίτσας” στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 520.000,00 € και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης διόρθωσης συμβολαίων (υπόθεση Αθανάσιου Τσέπη – Πέρδικα).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 12/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παραποτάμου, σχετικά με τη χορήγηση παροχής νερού σε δημότη, σε οικόπεδό του στη θέση «Πανόραμα» της Τ.Κ. Παραποτάμου.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 6/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παραποτάμου, σχετικά με την εκμίσθωση του αριθμ. 190 α τεμαχίου στη θέση «Κουνουπίτσα» της Τ.Κ. Παραποτάμου για επαγγελματική χρήση.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 1/2012 Απόφασης Προέδρου (εκπροσώπου) της Τ.Κ. Μεσοβουνίου, σχετικά με την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου (τεμ. Αριθμ. 401 έκτασης 23.657 τ.μ.) στη θέση «Στέρα» της Τ.Κ. Μεσοβουνίου για επαγγελματική χρήση.

-Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης 4.000τμ από το υπ’ αριθ. 395 δημοτικό τεμάχιο στη θέση «Μουχάρι» αγροκτήματος Συκοχώρι – της Τοπικής Κοινότητας Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συγκροτήματος.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Παραχώρηση χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 241 της Διανομής 1956 του Συνοικισμού Πλαταριάς έκτασης 10.000τμ στην εταιρία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου – Συβότων”.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο

Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του νεκροταφείου Ηγουμενίτσας και ανάθεση μελέτης νέου νεκροταφείου.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής του κου Δάλλα Γεώργιου, Στελέχους της Μονάδας Β1, της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του ως προσκεκλημένου ομιλητή στην Διεθνή Ημερίδα που διοργανώνεται στο Μπάρι της Ιταλίας στις 23/10/2012 στα πλαίσια του έργου Archeo.S.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση για συμμετοχή και υποβολή προτάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική».

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο

Ενημέρωση επί της μελέτης οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας / βελτίωση κατά τμήματα (Υ/Τ 1Γ Ηγουμενίτσα – Πλαταριά).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της πρότασης της Γ.Γ.Α. για αλλαγή τύπου κατασκευής του Κολυμβητηρίου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών για το «Σύστημα Αριάδνη».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση εξόδων από εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πιστώσεων.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ