Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΠΕΔ Ηπείρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κατά τη συνεδρίαση του, την Τρίτη, 11.12.2012,  διαπίστωσε, για μια ακόμα φορά, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2013, το νέο Μεσοπρόθεσμο και η έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου πλήττουν όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία των Δήμων αλλά και την ίδια την υπόσταση και το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., την Τετάρτη 19.12.2012, οι αιρετοί της Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα απέχουν από τα καθήκοντα τους και από όλα τα πολιτικά όργανα.

Την ίδια μέρα, Τετάρτη 19.12.2012 και ώρα 13.00, όλοι οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση, θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ζητηθεί, για μια ακόμα φορά, η άρση όλων των ρυθμίσεων που βάλλουν κατά της  τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπονομεύουν το ρόλο της.     

Επίσης, για τη δημοσιοποίηση των θέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε όλα τα κρίσιμα θέματα και την καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας, την Τρίτη 18.12.2012 και ώρα 13.00, θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στα Γιάννενα.