Συγκριτικά αποτελέσματα στο Δήμο Ηγουμενίτσας Α και Β γύρου ανά εκλογικό τμήμα!

Με απλά μαθηματικά και χωρίς… πολιτικούς συνειρμούς η ΒδΈλλα σας παρουσιάζει τα συγκριτικά Α’ και Β’ γύρου αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Κι αυτό γιατί οι αριθμοί διαβάζονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, ανάλογα με το τι επιδιώκει να αποδείξει εκείνος που τους διαβάζει!

Έτσι λοιπόν:

Το ποσοστό αυτών που ψήφισαν εμφανίζεται μειωμένο κατά 3,995% και ψήφισαν 1169 ψηφοφόροι λιγότεροι.

Το σύνολο των ακύρων και λευκών αυξάνεται κατά 1071 ψηφοδέλτια, ήτοι κατά 7,50%.

Ταυτόχρονα ο κ. Λώλος καταγράφει αύξηση κατά 1648 ψήφους (μεταβολή +28,01%), ενώ ο κ. Παππάς κατά 2142 ψήφους (μεταβολή +60,80%).

Α’ ΓΥΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Α’ ΓΥΡΟΥ Β’ ΓΥΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Β’ ΓΥΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΚΑΙ Β ΓΥΡΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 28637 28589 -48 -0,17%
ΨΗΦΙΣΑΝ 15971 55,77% 14802 51,78% -1169 -4,00% -7,32%
ΑΚΥΡΑ 405 2,54% 939 6,34% 534 3,81% 131,85%
ΛΕΥΚΑ 129 0,81% 666 4,50% 537 3,69% 416,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ 534 3,34% 1605 10,84% 1071 7,50% 200,56%
ΕΓΚΥΡΑ 15437 96,66% 13197 89,16% -2240 -7,50% -14,51%
ΛΩΛΟΣ 5884 38,12% 7532 57,07% 1648 18,96% 28,01%
ΠΑΠΠΑΣ 3523 22,82% 5665 42,93% 2142 20,10% 60,80%
ΝΤΑΗΣ 3471 22,48%
ΓΟΥΛΑ 1798 11,65%
ΔΗΜΑΣ 512 3,32%
ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ 249 1,61%

Οι διαφορές Α και Β γύρου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Ηγουμενίτσας

Ονομασία Ε.Τ. Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα 01 – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  02 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
1ο Εκλογικό Τμήμα – Αγ. Μαρίνης 0 -14 -3 1 -2 -12 32 19
2ο Εκλογικό Τμήμα – Αγ. Μαρίνης(Βασιλικός) 0 -20 6 6 12 -32 35 44
3ο Εκλογικό Τμήμα – Αγ. Βλασίου 0 -43 25 15 40 -83 23 67
4ο Εκλογικό Τμήμα – Γραικοχωρίου -8 -31 -1 16 15 -46 58 36
5ο Εκλογικό Τμήμα – Γραικοχωρίου 0 -16 14 14 28 -44 22 68
6ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 1 -21 20 21 41 -62 43 37
7ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -27 5 16 21 -48 55 31
8ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -15 7 10 17 -32 30 34
9ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -27 16 17 33 -60 33 45
10ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -8 8 19 27 -35 48 59
11ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 10 -20 0 18 18 -38 32 59
12ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας -2 -4 22 18 40 -44 54 36
13ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας -2 -22 28 23 51 -73 18 45
14ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -20 6 23 29 -49 44 53
15ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 1 -38 9 18 27 -65 50 19
16ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -29 24 22 46 -75 18 50
17ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -16 13 15 28 -44 19 59
18ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -28 14 14 28 -56 66 26
19ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -28 20 14 34 -62 40 43
20ο Εκλογικό Τμήμα – Ηγουμενίτσας 0 -14 30 13 43 -57 50 51
21ο Εκλογικό Τμήμα – Καστρίου 0 -20 27 12 39 -59 55 49
22ο Εκλογικό Τμήμα – Καστρίου 0 -24 13 13 26 -50 62 22
23ο Εκλογικό Τμήμα – Κρυόβρυσης 0 -20 1 2 3 -23 -19 10
24ο Εκλογικό Τμήμα – Λαδοχωρίου 0 -19 13 14 27 -46 -4 47
25ο Εκλογικό Τμήμα – Μαυρουδίου 2 -41 14 17 31 -72 47 61
26ο Εκλογικό Τμήμα – Ν. Σελεύκειας 0 -29 7 3 10 -39 44 64
27ο Εκλογικό Τμήμα – Ν. Σελεύκειας 0 -18 -7 10 3 -21 45 76
28ο Εκλογικό Τμήμα – Ν. Σελεύκειας -1 -18 3 5 8 -26 41 89
29ο Εκλογικό Τμήμα – Ν. Σελεύκειας 0 -35 8 9 17 -52 39 87
30ο Εκλογικό Τμήμα – Ελευθερίου 0 -18 0 3 3 -21 5 -6
31ο Εκλογικό Τμήμα – Ελευθερίου 0 -12 -1 0 -1 -11 13 1
32ο Εκλογικό Τμήμα – Καρτερίου 0 -24 11 1 12 -36 -8 31
33ο Εκλογικό Τμήμα – Καταβόθρας -31 -26 0 4 4 -30 5 46
34ο Εκλογικό Τμήμα – Μαζαρακιάς 0 -19 8 3 11 -30 18 2
35ο Εκλογικό Τμήμα – Μαζαρακιάς 0 -14 2 6 8 -22 46 -2
36ο Εκλογικό Τμήμα – Μαργαριτίου 0 -11 2 8 10 -21 1 47
37ο Εκλογικό Τμήμα – Μαργαριτίου 0 -2 0 2 2 -4 14 36
38ο Εκλογικό Τμήμα – Μαργαριτίου 0 -4 6 2 8 -12 22 32
39ο Εκλογικό Τμήμα – Μεσοβουνίου 0 -24 6 0 6 -30 12 37
40ο Εκλογικό Τμήμα – Σπαθαραίων 4 -21 -1 1 0 -21 -11 23
41ο Εκλογικό Τμήμα – Σπαθαραίων(Μόρφιο) 0 -1 1 5 6 -7 21 45
42ο Εκλογικό Τμήμα – Γεροπλατάνου 0 -1 3 3 6 -7 17 21
43ο Εκλογικό Τμήμα – Δριμίτσας 0 0 -1 0 -1 1 9 7
44ο Εκλογικό Τμήμα – Κορύτιανης 0 -34 9 9 18 -52 -13 20
45ο Εκλογικό Τμήμα – Παραποτάμου 0 -16 26 -1 25 -41 22 16
46ο Εκλογικό Τμήμα – Παραποτάμου 0 -14 13 0 13 -27 68 35
47ο Εκλογικό Τμήμα – Παραποτάμου 0 -17 1 3 4 -21 54 21
48ο Εκλογικό Τμήμα – Δράμεσης 0 -15 8 4 12 -27 22 12
49ο Εκλογικό Τμήμα – Πέρδικας 0 -10 6 7 13 -23 15 29
50ο Εκλογικό Τμήμα – Πέρδικας 0 -5 6 6 12 -17 11 38
51ο Εκλογικό Τμήμα – Πέρδικας 0 -30 1 0 1 -31 -5 -4
52ο Εκλογικό Τμήμα – Πέρδικας -25 3 14 14 28 -25 11 19
53ο Εκλογικό Τμήμα – Πέρδικας 0 -26 4 2 6 -32 -1 1
54ο Εκλογικό Τμήμα – Αργυροτόπου 0 -23 7 9 16 -39 53 2
55ο Εκλογικό Τμήμα – Αργυροτόπου(Πολυνέρι) 2 -17 14 2 16 -33 -24 50
56ο Εκλογικό Τμήμα – Πλαταριάς 0 -34 6 12 18 -52 53 32
57ο Εκλογικό Τμήμα – Πλαταριάς 0 -16 -6 14 8 -24 55 13
58ο Εκλογικό Τμήμα – Συβότων 0 -6 6 6 12 -18 24 26
59ο Εκλογικό Τμήμα – Συβότων 0 -25 11 0 11 -36 -5 59
60ο Εκλογικό Τμήμα – Φασκομηλιάς 0 -26 18 3 21 -47 37 39
61ο Εκλογικό Τμήμα – Φασκομηλιάς(Σκορπιώνα) 1 -16 12 11 23 -39 27 28
ΣΥΝΟΛΑ -48 -1169 534 537 1071 -2240 1648 2142