ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου στις εκλογές τις 16/10/2016 συγκροτήθηκε χθες 31/10/2016 σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Με μυστική ψηφοφορία έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του κου ΖΩΝΙΔΗ για την κατανομή των αξιωμάτων ως εξής :

 

1.Πρόεδρος Δ.Σ. : Κωνσταντίνος Ζωνίδης του Πέτρου

2.Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Χρήστος Παπαδόγιαννης του Παναγιώτη

3.Γραμματέας Δ.Σ.: Παύλος Χήτας του Γεωργίου

4.Ταμίας Δ.Σ. : Εμμανουήλ Χατζάκης του Νικολάου

5.Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μαρία Μυζήθρα του Ιακώβου

6.Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος: Βασίλειος Τσουκανέλης του Παναγιώτη

7.Μέλος: Σπυρίδων Κυριάκης του Γεωργίου

8.Μέλος: Αλέξανδρος Πανταζής του Στεφάνου

9.Μέλος: Ευστράτιος Γουδινάκος του Ιωάννη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της Τράπεζας.