Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, που προέκυψε από τις εκλογές της 11ης & 12ης Ιουλίου 2013. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Σκεύης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Μαρέτης Ανδρέας

Γ. Γραμματέας

Μπαντή Λουκία

Ταμίας

Κατσιμάνης Ιωάννης

Μέλη

Βένος Σταύρος

Λευθεριώτης Κωνσταντίνος

Ρούμπης Αναστάσιος

Τσαμπούκογλου Αναστασία

Τσώνης Αθανάσιος