Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ.

mpezas_ygeiasΜε απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη  Μπέζα, συγκροτούνται από ιατρούς του Π.Ε.Δ.Υ., εκατόν δεκαεννέα (119) Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Συγκεκριμένα συγκροτούνται ογδόντα πέντε (85) Πρωτοβάθμιες και τριάντα τέσσερις (34) Δευτεροβάθμιες.

Ειδικότερα, στην 1η Υ.ΠΕ. (Αττικής) συγκροτούνται 14 Επιτροπές, 8 Πρωτοβάθμιες και 6 Δευτεροβάθμιες. Στην 2η Υ.ΠΕ. (Πειραιώς και Αιγαίου) συγκροτούνται 35 Επιτροπές, 30 Πρωτοβάθμιες και 5 Δευτεροβάθμιες. Στην 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) συγκροτούνται 19 Επιτροπές, 11 Πρωτοβάθμιες και 8 Δευτεροβάθμιες. Στην 4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης) συγκροτούνται 11 Επιτροπές, 10 Πρωτοβάθμιες και 1 Δευτεροβάθμια. Στην 5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) συγκροτούνται 20 Επιτροπές (10 Πρωτοβάθμιες και 10 Δευτεροβάθμιες). Στην 6η Υ.ΠΕ. (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) συγκροτούνται 15 Επιτροπές, 12 Πρωτοβάθμιες και 3 Δευτεροβάθμιες. Στην 7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης) συγκροτούνται  5 Επιτροπές (4 Πρωτοβάθμιες και 1 Δευτεροβάθμια).    

Οι αρμοδιότητες των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών είναι η εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων (αναρρωτικές άδειες, προαιρετική ασφάλιση κλπ) όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων ο Κλάδος Υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ με την υποχρέωση αυτών να κοινοποιήσουν τους κανονισμούς τους στις Υ.ΠΕ. Επίσης αρμοδιότητα Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών αποτελεί η εξέταση αιτημάτων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση υπηρεσιών Υγείας όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών είναι η εξέταση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών: α) των ασφαλισμένων, β) των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ και γ) των υπηρεσιών που είχαν και έχουν την αρμοδιότητα από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, οι εκκρεμείς υποθέσεις των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών, που είχαν συσταθεί για την προηγούμενη μεταβατική περίοδο μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές που συγκροτούνται με τη συγκεκριμένη απόφαση.   

Όσον αφορά στην Ήπειρο, συγκροτούνται Πρωτοβάθμια Επιτροπή των Νομών Άρτας – Πρέβεζας – Λευκάδας με έδρα  τη Μονάδα Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. στην Άρτα, Πρωτοβάθμια Επιτροπή των Νομών Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας  με έδρα τη Μονάδα Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. στα Ιωάννινα και Δευτεροβάθμια Επιτροπή των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Κέρκυρας με έδρα τη Μονάδα Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. στα Ιωάννινα.