Συγκρότηση σώματος του νέου Δ.Σ της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 17η Οκτωβρίου 2015, Αστυνόμου Α’ ΚΟΔΙΩΠΑΝΟΥ Θεοδώρου, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη προς ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσής μας.

Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα για την επόμενη τριετή θητεία το νέο Δ.Σ. της Ε.ΑΞΙ.Α.Η με την ακόλουθη σύνθεση :

Πρόεδρος : Αστυνόμος Α’ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 

Α’ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Α’ Δημήτριος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Β’ Αντιπρόεδρος : Αστυνόμος Α’ Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ 
Γεν. Γραμματέας : Αστυνόμος Α’ Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ 
Ταμίας : Αστυνόμος Β’ Σπυρίδων ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Γραμ. Οργ. & Δημ. Σχ :Αστυνόμος Β’ Ευάγγελος ΝΑΚΑΣ 
Μέλος : Αστυνόμος Α’ Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ