Συμμετοχή του τμ. Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου σε διεθνές εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την καλλιέργεια λαχανικών υπό κάλυψη

Το τμ. Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει σε διεθνές εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την καλλιέργεια λαχανικών υπό κάλυψη.

Το πρόγραμμα με την ονομασία “Advances in off-season vegetable production” και το ακρωνύμιο “SUS-HORTO” χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Στο πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από 24 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2014  στο πανεπιστήμιο της Αλμερία στην Ισπανία, συμμετέχουν εκτός από το ΤΕΙ Ηπείρου άλλα 4 πανεπιστήμια από την Τσεχία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Από το ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχουν 3 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρρά καθώς και 5 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές.

Η Αλμερία αποτελεί σημείο αναφοράς για την καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη στην περιοχή της Μεσογείου, με πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων. Η συμμετοχή του ΤΕΙ Ηπείρου στο πρόγραμμα “SUS-HORTO” αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για το ίδρυμα όσο και για την Ήπειρο, σε ότι αφορά την εξωστρέφεια, τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, αλλά και την προετοιμασία και νέων σχετικών συνεργασιών.