Συμπληρωματικές εργασίες στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

xyta

xytaΣυνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

 Την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 8ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού  Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟΔΣΑ Καρβουναρίου, Ν. Θεσπρωτίας, για την υλοποίηση του έργου:«Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου, Ν. Θεσπρωτίας)», Υποέργο 1: «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» προϋπολογισμού 165.000,00€ και Υποέργο 2: «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου, Ν.Θεσπρωτίας)» προϋπολογισμού 10.000,00€ καθώς και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.

   ( Εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» προϋπολογισμού 15.000,00€ , και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

   ( Εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0.995 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 357 στην κτηματική          περιοχή αναδασμού 2006 της Τ. Κ. Ξηρολόφου, Δ. Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.».

  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 20.000 πτηνών κρεατοπαραγωγής», η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Γομάρες» της Τ.Κ. Ανέζας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Βασιλική Κατσίμπρα.

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 16500 πτηνών πάχυνσης ήτοι 66 ισοδύναμα, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Λειβαδιά» της Τ.Κ. Καλπακίου, Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρεια Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Απόστολος Αρβανίτης .

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. 6.     Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου.

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).