Συνάντηση Περιφερειάρχη με Γ.Γ. Υπ. Ανάπτυξης και Δ.Σ. Σ.Β.Β.Ε.

Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη επισκέφτηκαν σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος Στεργίου και κλιμάκιο διοικητικών στελεχών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ι. Σαββάκη, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Σταύρου, τον Πρόεδρο του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» κ. Αν. Δημητρίου και τον Διευθυντή Τεκμηρίωσης & Μελετών του Σ.Β.Β.Ε. κ. Χρήστο Ε. Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τον βιομηχανικό κλάδο και τέθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος .

Ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές- βιοτεχνικές μονάδες της Ηπείρου, επισημαίνοντας  τις δυσχέρειες που έχουν προκληθεί από την έλλειψη ρευστότητας. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αριθμό των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ., πρόσθεσε δε ότι η Περιφέρεια,  είναι έτοιμη να συνδράμει κάθε επενδυτικό σχέδιο και ιδιαίτερα  όσες μονάδες δίνουν  έμφαση  στην καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.