Συνάντηση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Ηπείρου με τον Γενικό Διευθυντή Συνοριακής Αστυνομίας της Αλβανίας

Με τον  Γενικό Διευθυντή Συνοριακής Αστυνομίας της Αλβανίας κ. Muco Krenar, συναντήθηκε χθες (19-11-2012) στο Terihat Αλβανίας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τρομπούκης Κωνσταντίνος.

Στη συνάντηση, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο  Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας κ. Λελοβίτης Γεώργιος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων κ. Παπιγκιώτης Ανδρέας και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς κ. Γιώτης Γεώργιος.

Τον Γενικό Διευθυντή Συνοριακής Αστυνομίας συνόδευσαν ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Αργυροκάστρου για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Ibro Ajet, o Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Αργυροκάστρου για θέματα Συνόρων και Αλλοδαπών κ. Abrija Admir, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ναρκωτικών του Αρχηγείου της Αλβανικής Αστυνομίας κ. Selfollari Sokol, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Συνοριακών Αργυροκάστρου κ. Spaho Dashamir, ο Αστυνομικός Σύνδεσμος της Αλβανικής Πρεσβείας στη Θεσσαλονίκη κ. Valera Vasil και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς κ. Lena Klement.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης, της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και η επίλυση ήσσονος σημασίας διασυνοριακών θεμάτων.

Επίσης, αναλύθηκαν θέματα σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος ενώ εξετάστηκε  η προοπτική διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας,  με σκοπό  την περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της διμερούς αστυνομικής συνεργασίας.