Συνέργειες και συνεργασίες στη λιμενική κοινότητα

olig_logo

olig_logoΗμερίδα της ΟΛΗΓ Α.Ε.

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το Έργο APC που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος IPA ADRIATIC.

Στα πλαίσια του Έργου, τα λιμάνια της Βενετίας, του Ploce (Κροατία) και της Ηγουμενίτσας αναπτύσσουν ενδο-λιμενικές εφαρμογές πληροφορικής που αφενός θα επιτρέπουν στους ίδιους τους Οργανισμούς να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αφετέρου θα προσφέρουν προς τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών (Λιμεναρχείο, Τελωνείο, εκτελωνιστές, ναυτιλιακούς πράκτορες, εταιρίες logistics, οδηγούς κλπ.) τη δυνατότητα να απλοποιήσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ τους αλλά και με το λιμάνι, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από μια ενιαία διαδικτυακή (web) εφαρμογή.

Την επιστημονική επίβλεψη του Έργου έχουν το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο σχεδιάζει και αναπτύσσει το “κοινό παράθυρο” επικοινωνίας των εταίρων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που συνδράμει επιστημονικά τα λιμάνια με την παροχή τεχνογνωσίας και προδιαγραφών.

Την Παρασκευή 26 Απριλίου, στις 10:00 π.μ. θα γίνει η παρουσίαση του Έργου και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν, σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Ηπείρου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Angelica Pallas, στην Ηγουμενίτσα, με θέμα:

«Συνέργειες και συνεργασίες στη λιμενική κοινότητα:

Νέα πληροφορικά συστήματα και επιστημονικές εξελίξεις».

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10:00 Έναρξη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Βασίλειο Διαμάντη

10:15 Χαιρετισμοί

10:30 Η αναγκαιότητα των Συστημάτων Λιμενικών Κοινοτήτων – Το έργο APC

Κωνσταντίνος Γκρίνιας, Διευθυντής Ανάπτυξης ΟΛΗΓ ΑΕ

11:00 Λειτουργίες της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας του έργου Adriatic Port Community;

Δημήτριος Τσαμπούλας , Καθηγητής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

11:30 Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων μεταξύ Λιμανιών

Χρυσόστομος Στύλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου

12:00 Διάλλειμα – Καφές

12:30 Παρουσίαση των τοπικών εφαρμογών του έργου APC

Tredit S.A, Ανάδοχος Ανάπτυξης Λογισμικού

13:00 Παρουσίαση των εφαρμογών του λιμένα της Βενετίας

Αndrea Miatto, Οργανισμός Λιμένα Βενετίας

13:30 Στρογγυλό τραπέζι – Η λιμενική κοινότητα της Ηγουμενίτσας, προβλήματα – προοπτικές

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Γκρίνιας, Διευθυντής Ανάπτυξης ΟΛΗΓ ΑΕ

14:30 Γεύμα

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.