Συναντήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντιμετώπισης της φτώχειας

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ      – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΔΙΚΤΥΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους έως το 2020 (ΤΕΒΑ/ FEAD)»

H Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από τα τέσσερα χρόνια της εφαρμογής του «Προγράμματος Καλλικράτης»  συνεχίζει τις προσπάθειές της  για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής μας καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων και παρεμβάσεων με σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Στα πλαίσια αυτού του στόχου και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της προετοιμασίας για την υλοποίηση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους έως το 2020» (ΤΕΒΑ/ FEAD) , το οποίο θα εφαρμοσθεί μέσα από την συνεργασία όλων των  φορέων που παρέχουν κοινωνική φροντίδα και προστασία σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες , ανανεώνουμε την συνεργασία μας με τις αρχές και τους κοινωνικούς φορείς των Περιφερειακών μας Ενοτήτων ώστε να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε και να τεθούν νέοι στόχοι για την περίοδο που ακολουθεί , ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η συνάντηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας πραγματοιείται σήμερα Πέμπτη  27 Νοεμβρίου  2014, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας, στο Διοικητήριο.

Η συνάντηση της Π.Ε. Ιωαννίνων  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή   28 Νοεμβρίου  2014, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου ,πλατεία Πύρου 1- Ιωάννινα.

Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  φορέων θεωρείται απαραίτητη, δεδομένου ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα και οι τοπικές κοινωνικές συμπράξεις ,όπως απαιτείται από τον σχεδιασμό υλοποίησης του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος,  ώστε οι δράσεις μας στην εφαρμογή του προγράμματος να είναι συντονισμένες  και αποτελεσματικές.