Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας: Αιολικός Σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Κοκκινιά!

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη σύντομη παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι οι Επιτροπές που συστάθηκαν  στα πλαίσια του νόμου για τον «Καλλικράτη» είναι ισότιμες, ως προς τις αποφάσεις τους, με το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα διαβιβάζονται τα θέματα που θα κρίνονται ως «μείζονος σημασίας».

Αναφερόμενος στις γνωμοδοτήσεις για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι βασική αρχή της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των τοπικών κοινωνιών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, από την πλευρά της ευχήθηκε να είναι επωφελείς για τον τόπο οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται και οι οποίες, εκ του Νόμου, είναι εκτελεστέες. Υπογράμμισε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο ρόλο της, ενώ  κλείνοντας τη συνεδρίαση, ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή και τη συνεργασία που είχαν, σημειώνοντας ότι όποια μικροπροβλήματα υπήρξαν θα λυθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

Μετά την εκλογή ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»  κ. Πρόδρομου Χατζηεφραιμίδη, ξεκίνησε η συζήτηση των άλλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα:

Από την Επιτροπή  εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των δήμων Σουλίου και Φιλιατών για έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στα Δ.Δ. Παραμυθιάς- Καριωτίου και Φιλιατών αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θ. Πιτούλη και οι δύο συμβάσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς οι δύο δήμοι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση των έργων και οι δύο προτάσεις πρέπει να υποβληθούν άμεσα στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», η πρώτη (για Δ.Δ. Παραμυθιάς – Καρυωτίου) με προϋπολογισμό 10.194.200 ευρώ και η δεύτερη (για Δ.Δ. Φιλιατών) με προϋπολογισμό 8.506.250 ευρώ.

Επίσης κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικές μελέτες και η συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2011».

Αναλυτικά θετική γνωμοδότηση εκφράστηκε για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν τα έργα:

 1.   «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 55.773,78 τ.μ.και κινητού συγκροτήματος θραύσης ισχύος 367,5 KW στη θέση «Πύργος» της Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών» της εταιρείας «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ
 2.  Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών από το Δήμο Δελβινακίου , που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Ασπρόζες» του Δήμου Πωγωνίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πωγωνίου.       
 3.  «Αύξηση δυναμικότητας της υπάρχουσας υδρογεώτρησης, στη θέση « Σβάρα» του Τ.Δ.. Μελιγγών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από 13.500 m3/ έτος  σε 76.000 m3/έτος», της εταιρείας «NESTLE WATERS DIRECT ΑΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ Α.Ε.»
 4.   «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων   (ΣΜΑ) και βελτίωση οδού πρόσβασης στη θέση «Αλαταριές» του Δ.Δ. Άνω Καλεντίνης Δ. Ηρακλείου που θα εξυπηρετεί τους ΔήμουςΤετραφυλλίας, Γ. Καραϊσκάκη, Ηρακλείας και Δ. Αθαμανίας Ν. Άρτας, που ανήκουν στην 3η Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.»της εταιρείας ΣΔΑΑ. 
 5.   «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,341 MWp, στη θέση «Λάμπρα» , στη Τ.Κ. Σελλάδων, της Δ.Ε. Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». 
 6.   «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας από 20.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 40.000 όρνιθες στη θέση «Μπαχάρα» της τοπικής ενότητας Νεοχωρακίου,  Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά», φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κ.Καλλιόπη Γιαννούλη – Πεσλή. 
 7.   «Βελτίωση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας από Ι/Κ Πάργας έως Ι/Κ Μεσοποτάμου Νομών Θεσπρωτίας και Πρεβέζης», φορέας  πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. – μεγάλων  έργων Δυτικής Ελλάδας της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΔΕ.ΔΙ..
 8.  «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  συνολικής ισχύος 17,5 Mwp στη θέση «Κοκκινίτσα», στο Τ.Δ. Κοκκινιάς , του  Δήμου Φιλιατών , Ν. Θεσπρωτίας», της εταιρείας « Κ/Ξ SINOBAR  ΚΑΙ ΣΙΑ Α/Π ΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ».  
 9.  « Διαβίβαση  Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) που αφορά  λατομείο σχιστολιθικών πλακών έκτασης 23.673,49 τ.μ. στη θέση  «Γκαμίνα» Δ.Δ. Γεροπλατάνου  Δήμου Παραποτάμου  Θεσπρωτίας», Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Τρύφων Δήμου του Ευστρατίου.
 10.   «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 68847/26-09-08 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),  υναμικότητας 300 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. και χερσαία   έκταση εμβαδού 4.027,20 τ.μ. στη θέση «Κάτω Ορλιά Λωρίδας Σαγιάδας»  Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ  Ε.Π.Ε.». 
 11.   «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 1847/28-04-09 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση            «Ακρωτήρι Παγανιά» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της  εταιρείας : «ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε.». 
 12.   «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 1846/28-04-09 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση «Ακρωτήρι Παγανιά» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε.( πρώην Nettuno)».
 13. .»Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 6736/15-12-08 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 190 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. στη θέση «Ακρωτήριo  Nενούδα» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας : «ΣΚΑΛΩΜΑ  Α.Ε.».
 1. 17.   «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 4053/27-09-05 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση  «Κάτω Αετός» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.»,της  εταιρείας : «ΛΩΡΙΔΑ  Α.Ε. ». 
 2. 18.   «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 4531/22-10-07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),  δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση  «Όρμος Κάτω Αετού» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.»,  της εταιρείας : «SEA FARM  Α.Ε. ». 
 3. 19.   «Συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά  έργα χειμάρρων υπεράνω της Τοπικής Κοινότητας Κερασώνος και στη θέση «Παλιόχανο» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου  Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»,Φορέας πραγματοποίησης και  λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζηρού.

20. .«Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου),  δυναμικότητας 120 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 80 μόσχων πάχυνσης (160 ισοδύναμα ζώα) στη θέση «Κάτω Μπουραζέρι» της Τοπικής Κοινότητας Nέας Σινώπης, Δ. Ε. Ζαλόγγου του Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»,φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Παναγιωτίδης Βασίλειος.

 1. 21.   «Μελέτη Οδού Σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό»,φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η  Ε.Υ.Δ.Ε- Μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδος της Γ.Γ.Δ.Ε. 

22.  «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 2,17 MWp, στη θέση «Τζούμτζα», στην  Τοπική Κοινότητα Ορωπού, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας , Περιφέρειας Ηπείρου» της εταιρείας « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ   Α.Ε.».

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για το  έργο:

«Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,542 MWp, στη θέση «Ισιώματα», στη Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, της Δ.Ε.Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου», της εταιρείας  « SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).