Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικ. έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Καθορισμός τελών έτους 2012 των κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού – Παραλίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Ακύρωση της με αριθμ. 75/2012 προηγούμενης απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2012 και λήψη νέας απόφασης.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Επί αιτήματος Νικόλαου Τακλάκογλου για ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας του, με ισάξια έκταση για ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας του, με ισάξια έκταση της Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Επί αιτήματος Ιωάννη Διαμάντη του Γεώργιου για ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας του, με ισάξια έκταση της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έκφραση γνώμης όσον αφορά τη χρήση του λιμένα Συβότων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση της χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Συβότων για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Καστρίου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 62/2012 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, περί έκφρασης γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείου σχιστολιθικών πλακών και όγκων στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 297/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης έκτασης από το αριθμ. 46α τεμάχιο του αγροκτήματος Λάκκας στον κ. Σιούζο Βασίλειο του Αχιλλέα, με σκοπό την ανέγερση βιοτεχνίας – εργαστηρίου παραγωγής ειδών κεραμικής – αγγειοπλαστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74.

-Εισηγητής: Θωμάς Παππάς – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

-Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της δακοκτονίας για το έτος 2012.

-Εισηγητής: Σπυρίδων Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εκμίσθωσης αγρών της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ