Συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 στις 10:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών στο χώρο του κυνηγιού – Προσανατολισμός – Φροντίδα κυνηγόσκυλων – Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης» (εισηγητής κ. Ιωάννης Καραμπίνας).
  3. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών για παροχή πρώτων βοηθειών» (εισηγητής κ. Ιωάννης Καραμπίνας).
  4. Έγκριση αποστολής επιστολής σε εταιρείες και βιομηχανίες για συνδρομή σε ξηρά τρόφιμα προς υποβοήθηση των λειτουργούντων συσσιτίων (εισηγητής κ. Οδυσσέας Πότσης).
  5. Βράβευση Ομίλου ΑΝΤ1 για προσφορά υλικού αλληλεγγύης (εισηγητής κ. Οδυσσέας Πότσης).
  6. Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας (εισηγητής κ. Ευάγγελος Βαγενάς).
  7. Συγκρότηση 5μελών επιτροπών για την τοποθέτηση πολιτών στις λαϊκές αγορές των Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας (εισηγητής κ. Ευάγγελος Βαγενάς).

 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου.