Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλούνται σε συνεδρίαση τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, στις 1 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ  1: Συζήτηση και έκφραση απόψεων για το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 του Δήμου Ηγουμενίτσας.
ΘΕΜΑ  2: Συζήτηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

– Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 και το  προσχέδιο  του Προϋπολογισμού μπορείτε να βρείτε στο www.igoumenitsa.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
– Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα (Τετάρτη 2/10 ώρα 13:30’).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ