Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΤακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως οριστήκαν με την αριθ. 116/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ηγουμενίτσας.

Καλείστε σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :

1ο ΘΕΜΑ Συζήτηση και έκφραση απόψεων για το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

2ο ΘΕΜΑ Συζήτηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Σημείωση:
i) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 και το  προσχέδιο  του Προϋπολογισμού μπορείτε να βρείτε στο www.igoumenitsa.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

ii) Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα (Τετάρτη 23/1 ώρα 13:30’).