Συνεδρίαση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Epirusmap

EpirusmapΗ προσεχής συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ  θα γίνει στα γραφεία της, στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) την Τρίτη, 20.03.2012, και ώρα 13.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Σχετικά με τα Οικονομικά των Ο.Τ.Α.

2.  Σχετικά με την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης  ( Ε.Ο.Ζ. ) στην Ήπειρο.

3.  Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το έργο του Φυσικού Αερίου.

4.  Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ( Ο.Ε.Υ. ) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

5.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με το Δήμο Ιωαννιτών για τη διαχείριση του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ιωαννίνων.

6.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου Οικονομικού έτους 2012.

7.  Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.

8.  Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης Προέδρου και Αντιπροέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 09.03.2012.

9.  Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.