Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων των κεντρικών αγωγών και οριοθέτηση του ρέματος στον οικισμό Συβότων».

-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας».

-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Ίδρυση νέου κοιμητηρίου Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.