Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

2. Λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων έτους 2016 της Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

3. Λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων έτους 2016 για την προμήθεια τροφίμων ( ειδών Γαλακτοκομείου, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Είδη ατομικής προστασίας) του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν. Χρήστος